Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

3 total results found

Children's perception of state of emergency caused by the COVID-19 epidemic

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Vedrana Kuti Kindergarten Osijek, Osijek Pedagogy, didactics and inclusion in education Number of the paper: 1 Professional paper Abstract Children are a vulnerable group that perceives fear, uncertainty, a...

djeca predškolske dobi
kindergarten children
dječje percepcije
children’s perception
epidemija
epidemic
koronakriza
Corona crises
izolacija
isolation

Sudjelovanje djece rane i predškolske dobi u kraćim odgojno-obrazovnim programima kao oblicima strukturiranog provođenja slobodnog vremena

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Monika Pažur Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Pedagogija, didaktika i inkluzija u odgoju i obrazovanju Broj rada: 18 Izvorni znanstveni rad Sažetak Provođenje slobodnog vremena za djecu mož...

djeca predškolske dobi
preschool children
kraći programi
short programs
obrazovanje
education
roditelji
parents
slobodno vrijeme
free time

Razine djetetove emocionalne dobrobiti i uključenosti kao indikatori kvalitete glazbenih aktivnosti u okviru ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Glazbene, likovne i vizualne umjetnosti...

Blaženka Bačlija Sušić1, Nikolina Fišer Sedinić2, Tomislav Cvrtila1 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet 2 Dječji vrtić Špansko, Zagreb Glazbene, likovne i vizualne umjetnosti u odgoju i obrazovanju Broj rada: 43 Pretho...

iskustveno učenje
experiential education
counting rhyme introduction /learning activity
aktivnost upoznavanja/usvajanja i ponavljanja brojalice
well-being and involvement
djeca predškolske dobi
preschool children
dobrobit i uključenost