Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

91 total results found

STOO2

2. međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija u suradnji sa Zavodom za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 20. – 21. svibnja 2022. Zagreb, Hrvatska 2nd International Scientific and Art Confe...

2. međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija STOO2
2nd International Scientific and Art Conference - CTE 2

STOO4

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2

Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO 2 In memoriam prof. emer. dr. sc. Milan Matijević Contemporary Themes in Education – CTE 2 In memoriam Professor Emeritus Milan Matijević

ISBN 978-953-380-002-8
Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO 2
Contemporary Themes in Education – CTE 2

Pedagogija, didaktika i inkluzija u odgoju i obrazovanju

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2

Pedagogija
Didaktika
Inkluzija
Stoo2

Digitalne obrazovne tehnologije

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2

Digitalne tehnologije
Digitalne obrazovne tehnologije
IKT u obrazovanju

Edukacijska psihologija i razvojna psihologija

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2

Edukacijska psihologija
Razvojna psihologija

Filozofija i sociologija odgoja i obrazovanja

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2

Filozofija i sociologija odgoja i obrazovanja
Filozofija obrazovanja
Sociologija obrazovanja

Glazbene, likovne i vizualne umjetnosti u odgoju i obrazovanju

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2

glazbena umjetnost u obrazovanju
likovne i vizualne umjetnost u obrazovanju

Kineziološka paradigma odgoja i obrazovanja

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2

Kineziološka paradigma odgoja i obrazovanja

Metodike nastavnih predmeta

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2

Metodike nastavnih predmeta
Metodika

Učenje i proučavanje hrvatskog jezika

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2

Učenje i proučavanje hrvatskog jezika

Učenje i proučavanje stranih jezika

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2

Učenje i proučavanje stranih jezika

Children's perception of state of emergency caused by the COVID-19 epidemic

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Vedrana Kuti Kindergarten Osijek, Osijek Pedagogy, didactics and inclusion in education Number of the paper: 1 Professional paper Abstract Children are a vulnerable group that perceives fear, uncertainty, a...

djeca predškolske dobi
kindergarten children
dječje percepcije
children’s perception
epidemija
epidemic
koronakriza
Corona crises
izolacija
isolation

Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO 2

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2

Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO 2In memoriam prof. emer. dr. sc. Milan Matijević Contemporary Themes in Education – CTE 2In memoriam Professor Emeritus Milan Matijević Glavni urednici / Editors-in-Chief Damir VeličkiMario Dumančić ISBN...

Accessibility of Croatian Public and Private University Websites Home Pages

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Digitalne obrazovne tehnologije

Valentina Kirinić1, Predrag Oreški2 1 University of Zagreb, Faculty of Organization and Informatics 2 University of Zagreb, Faculty of Teacher Education Digital technologies in education Number of the paper: 28 Preliminary comm...

accessibility check tools
alati za provjeru pristupačnosti
digital inclusion
digitalna uključenost
special needs
posebne potrebe
accessibility improvement
poboljšanje pristupačnosti
higher education
visoko obrazovanje

Uloga digitalne tehnologije u stručnom usavršavanju učitelja

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Digitalne obrazovne tehnologije

Nataša Ljubić Klemše 1. osnovna škola Bjelovar, Bjelovar Digitalne obrazovne tehnologije Broj rada: 27 Izvorni znanstveni rad Sažetak U ovom istraživanju pokušat će se pobliže upoznati uloga digitalne t...

digitalno okruženje
digital environment
digitalna tehnologija
digital technology
stručno usavršavanje
professional development
učitelj
teachers

Educational Robots in Primary Education

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Digitalne obrazovne tehnologije

Nikolina Benčak1, Predrag Oreški2 1 Kindergarten Kalnički jaglac, Kalnik 2 University of Zagreb, Faculty of Teacher Education Digital technologies in education Number of the paper: 29 Original scientific paper ...

educational robotics
edukativna robotika
future occupationss
buduća zanimanja
primary education
osnovno obrazovanje
STEM
STEM

Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u procesu učenja i poučavanja u modulu Sestrinska skrb

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Digitalne obrazovne tehnologije

Monika Lovrek Seničić Škola za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb Digitalne obrazovne tehnologije Broj rada: 30 Izvorni znanstveni rad Sažetak Strukovni kurikulum za stjecanje kvalifikacije medicinsk...

informacijsko-komunikacijska tehnologija
nformation and communication technology
strukovni nastavnici
vocational teachers
strukovne vježbe
student practice
škola za medicinske sestre
school for nurses
zdravstvena njega
health care

Uloga obrazovnih društvenih mreža u provođenju nastave Hrvatskog jezika u vrijeme pandemije

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Digitalne obrazovne tehnologije

Ivana Dubovečak Osnovna škola Eugena Kvaternika, Velika Gorica Digitalne obrazovne tehnologije Broj rada: 31 Izvorni znanstveni rad Sažetak Radi izbijanja pandemije koronavirusa, mnoge su zemlje, pa tak...

informacijsko-komunikacijska tehnologija
information and communication technology
komunikacijski kanali
communication channels
koronavirus
coronavirus
online nastava
online teaching

Upravljanje razredom u virtualnoj učionici

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Digitalne obrazovne tehnologije

Daria Kurtić1, Anica Vragović2 1 Agencija za odgoj i obrazovanje 2 III. osnovna škola Varaždin, Varaždin Digitalne obrazovne tehnologije Broj rada: 32 Izvorni znanstveni rad Sažetak Virtualna učionica ...

informacijsko-komunikacijske tehnologije
nformation and communication technologies
online nastava
online classes
učenici
students
učitelji
teachers

Kakvo je optimalno obrazovanje za rad s bespilotnim zrakoplovima?

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Digitalne obrazovne tehnologije

Josip Stepanić, Jelena Ćosić Lesičar Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje Digitalne obrazovne tehnologije Broj rada: 33 Stručni rad Sažetak Bespilotni zrakoplovi, popularno zvani d...

bespilotni zrakoplov
unmanned aerial vehicle
dron
drone
obrazovanje
education
osposobljavanje
training
sigurnost
security

Igrifikacija u primarnom obrazovanju

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Digitalne obrazovne tehnologije

Ivana Medica Ružić1, Mario Dumančić2 1 Osnovna škola Jože Šurana, Višnjan 2 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Digitalne obrazovne tehnologije Broj rada: 34 Izvorni znanstveni rad Sažetak Ako p...

igrifikacija
gamification
igra
game
učenici
students
odgoj
education
primarno obrazovanje
primary education
kvazi eksperimentalno istraživanje
quasi-experimental research

Reakcije roditelja na negativne emocije djece: uloga roditeljske emocionalne regulacije i samoefikasnosti

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Edukacijska psihologija i razvojna psih...

Ema Petričević1, Marija Marić2 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet 2 Dječji vrtić Zvrk, Đakovo Edukacijska psihologija i razvojna psihologija Broj rada: 35 Izvorni znanstveni rad Sažetak Dječj...

regulacija emocija
emotion regulation
roditeljska samoefikasnost
parental self-efficacy

Povezanost majčinih metaemocija sa socioemocionalnom prilagodbom djece predškolske dobi

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Edukacijska psihologija i razvojna psih...

Diana Olčar1, Marija Šarić Drnas1, Katarina Blažević2 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet 2 Dječji vrtić Jarun, Zagreb Edukacijska psihologija i razvojna psihologija Broj rada: 36 Izvorni znanstveni rad ...

metaemocije majki
mothers’ meta-emotions
socioemocionalna prilagodba
children's socioemotional adjustment
nage i teškoće djeteta
children's strengths and difficulties

Povezanost socio-ekonomskih čimbenika i kvalitete studentske online nastave u uvjetima pandemije na Sveučilištu u Splitu

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Filozofija i sociologija odgoja i obraz...

Renata Relja, Toni Popović, Ela Mandušić Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet Filozofija i socijologija odgoja i obrazovanja Broj rada: 37 Izvorni znanstveni rad Sažetak Svrha i cilj provedenog ist...

kvaliteta nastave
obrazovni proces
educational process
prednosti i nedostaci online nastave
advantages and disadvantages of online teaching
socio-ekonomske razlike
socioeconomic differences

Etički izazovi informacijsko-komunikacijskih tehnologija obzirom na dijete

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Filozofija i sociologija odgoja i obraz...

Sara Kovačević, Tedo Vrbanec, Draženko Tomić Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Filozofija i socijologija odgoja i obrazovanja Broj rada: 38 Stručni rad Sažetak Ovaj rad istražuje informacijsko-...

dijete
children
društvene mreže
social media
etika
ethics
informacijsko-komunikacijske tehnologije
informatization

Dokolica kao dohvaćanje istinskog smisla života

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Filozofija i sociologija odgoja i obraz...

Katica Knezović Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Filozofija i socijologija odgoja i obrazovanja Broj rada: 39 Izvorni znanstveni rad Sažetak Čovjek radi da bi stekao dokolicu, tvrdio je Aristo...

edukacija
education
filozofija
philosophy
rad
work
sholé
telos

Suvremeni izazovi odgoja moralne savjesti u svjetlu odgoja i obrazovanja. Uloga savjesti u katoličkoj školi

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Filozofija i sociologija odgoja i obraz...

Ante Bekavac, Tonči Matulić Sveučilište u Zagrebu, Katolički bogoslovni fakultet Filozofija i socijologija odgoja i obrazovanja Broj rada: 40 Izvorni znanstveni rad Sažetak Današnja duboka antropološka ...

antropologija
anthropology
dostojanstvo
conscience
kriza
crisis
moral
dignity
moralna spoznaja
education morality
obrazovanje
osoba
savjest

Kolegiji iz područja filozofije i sociologije na učiteljskim studijima u Republici Hrvatskoj

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Filozofija i sociologija odgoja i obraz...

Silvia Rogošić1, Antonia Dabro2, Lucija Novosel3 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet 2 Osnovna škola Tina Ujevića, Split 3 Osnovna škola Antuna Mihanovića, Klanjec Filozofija i socijologija odgoja i obrazovanja Broj rada...

analiza programa učiteljskih studija
analysis of teacher education study programmes
filozofija
philosophy
sociologija
sociology
silabi
syllabi

Procjena ostvarenja zadanih ishoda nastave glazbe na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Glazbene, likovne i vizualne umjetnosti...

Diana Atanasov Piljek1, Branimir Hajduković2, Sara Piljek3 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet 2 Američka internacionalna škola, Zagreb 3 Anina glazbaonica, Velika Gorica Glazbene, likovne i vizualne umjetnosti u odgoju i o...

glazbene kompetencije
Music as a subject
nastava glazbene kulture
Music courses schedule
satnica glazbenih kolegija
Music teaching competences
ilabusi glazbenih kolegija
Music courses syllabus

Razine djetetove emocionalne dobrobiti i uključenosti kao indikatori kvalitete glazbenih aktivnosti u okviru ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Glazbene, likovne i vizualne umjetnosti...

Blaženka Bačlija Sušić1, Nikolina Fišer Sedinić2, Tomislav Cvrtila1 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet 2 Dječji vrtić Špansko, Zagreb Glazbene, likovne i vizualne umjetnosti u odgoju i obrazovanju Broj rada: 43 Pretho...

iskustveno učenje
experiential education
counting rhyme introduction /learning activity
aktivnost upoznavanja/usvajanja i ponavljanja brojalice
well-being and involvement
djeca predškolske dobi
preschool children
dobrobit i uključenost

Učitelj i mikropauze u primarnoj edukaciji

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Kineziološka paradigma odgoja i obrazov...

Sanda Kolaković Osnovna škola Maria Martinolića, Mali Lošinj Kineziološka paradigma odgoja i obrazovanja Broj rada: 47 Izvorni znanstveni rad Sažetak Cilj istraživanja je ispitati mišljenja učitelja pri...

dob
age
djeca
children
tjelesna aktivnost
physical activity
tjelesno aktivne pauze
physical active breaks
učitelji primarnog obrazovanja
primary education teachers