Skip to main content

STOO2

2. međunarodna znanstvena i umjetnička konferencija
u suradnji sa Zavodom za znanstvenoistraživački i umjetnički rad u Bjelovaru Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti
20. – 21. svibnja 2022.
Zagreb, Hrvatska

2nd International Scientific and Art Conference
in cooperation with the Institute for Scientific Research and Artistic Work in Bjelovar
May 20 – 21, 2022
Zagreb, Croatia