Skip to main content

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2

Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO 2
In memoriam prof. emer. dr. sc. Milan Matijević

Contemporary Themes in Education – CTE 2
In memoriam Professor Emeritus Milan Matijević

Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO 2

Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO 2In memoriam prof. emer. dr. sc. Milan Matijević...

Uvodno slovo

Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je, u suradnji sa Zavodom za znanstvenoistraživa...

Pedagogija, didaktika i inkluzija u odgoju i obrazovanju

Children's perception of state of emergency caused by the COVID-19 epidemic

Vedrana Kuti Kindergarten Osijek, Osijek Pedagogy, didactics and inclusio...

Stavovi studenata nastavničkih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o online nastavi tijekom pandemije COVID-19

Tomislava Vidić, Irena Klasnić, Marina Đuranović   Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fak...

Mješovito poučavanje u praksi: slobodni izvori

Andrija Kozina Hrvatsko vojno učilište Dr. Franjo Tuđman Pedagogija, d...

Mentorski model kao determinanta kvalitete inkluzivnog odgoja i obrazovanja: Testiranje okvira za uspješnu implementaciju u odgojno-obrazovnim institucijama u Hrvatskoj

Sanja Jurić1 , Ljiljana Najev Čačija1, Nikša Alfirević2 1 Osnovna škola Spinut, Split 2...

Što je sve skriveno u kurikulu – diskurs kritičke pedagogije

Siniša Kušić, Sofija Vrcelj, Kornelija Mrnjaus Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet...

Neprimjerena uključenost roditelja u domaće zadaće – izazov učiteljima primarnog obrazovanja

Katarina Vanek Datascript Pedagogija, didaktika i inkluzija u odgoju i ...

Odnos dispozicijskog optimizma, dobi i odabira studija studentica pedagogije i ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Tonća Jukić Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet Pedagogija, dida...

Studiranje tijekom pandemije

Ivana Visković1, Katarina Šimić2, Tonćo Marušić2 1 Sveučilište u Splitu, Filozofski faku...

Summerhill – povodom 100 godina postojanja legendarne škole

Mile Silov Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Pedagogija, dida...

Percepcija roditelja, odgajatelja i učitelja o spremnosti djeteta za školu

Siniša Opić1, Tihana Kokanović2, Marina Đuranović1 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski f...

Educators' autonomy, competence and relatedness and their job satisfaction

Petra Gotal1, Daria Tot2 1 Kindergarten Lojtrica, Velika Gorica 2 University of Zagreb,...

Okruženje za studiranje i profesionalne kompetencije - percepcija redovitih i izvanrednih studenata DRPOO

Vlatka Domović, Maja Drvodelić, Monika Pažur Sveučilišite u Zagrebu, Učiteljski fakultet...

Iskustvo i značenje komunikacijskih aspekata razredničkog posla kod razrednika/ca srednjih škola Grada Zagreba

   Mateja Župančić Elektrostrojarska obrtnička škola, Zagreb Pedagogij...

Domaća zadaća iz perspektive učitelja primarnog obrazovanja

Andrej Maras Osnovna škola Lotrščak, Zagreb Pedagogija, didaktika i ink...

Percepcija studenata Učiteljskog fakulteta o obilježjima učiteljske profesije i učitelja kao profesionalca

Petra Kuntin Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Pedagogija, did...

Od tradicionalne do digitalne pedagoške dokumentacije

Maja Drvodelić, Marija Livaja Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet ...

Osobne i profesionalne kompetencije odgajatelja za igru s djecom

Tamara Pribišev Beleslin, Marica Travar, Sanja Partalo, Aleksandra Šindić     Sveučiliš...

Sudjelovanje djece rane i predškolske dobi u kraćim odgojno-obrazovnim programima kao oblicima strukturiranog provođenja slobodnog vremena

Monika Pažur Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Pedagogija, di...

Formativno vrednovanje i dobrobiti njegove primjene

Lea Car1, Goran Lapat2 1 Američka internacionalna škola, Zagreb 2 Sveučilište u Zagrebu...

Primjena Montessori materijala iz kozmičkog odgoja u nastavi Prirode i društva

Marija Sablić1, Marija Lesandrić2, Alma Škugor3 1 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera ...

Misconceptions of the p-value - let us use new approaches and procedures

Siniša Opić, Majda Rijavec University of Zagreb, Faculty of Teacher Education ...

Samoprocjena kompetentnosti odgojitelja za rad u inkluzivnom vrtiću

Smiljana Zrilić1, Violeta Valjan Vukić1, Lidija Caktaš2 1 Sveučilište u Zadru, Odjel za ...

Percepcija i poznavanje Montessori pedagogije među učiteljima primarnog obrazovanja

Višnja Rajić, Alena Letina, Sanja Canjek-Androić Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakul...

Skriveni kurikulum i kultura odgojno-obrazovne ustanove

Lucija Jančec, Akvilina Čamber Tambolaš, Lidija Vujičić Sveučilište u Rijeci, Učiteljsk...

Prinos pismenosti individualnoj i društvenoj dobrobiti: nejednakosti u svjetskom obzoru

Vladimir Strugar Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije zna...

Teachers’ Implementation of Teaching Strategies in Teaching Different Subjects

Monika Mithans1, Joca Zurc2, Milena Ivanuš Grmek1 1 University of Maribor, Faculty of Ed...

Digitalne obrazovne tehnologije

Edukacijska psihologija i razvojna psihologija

Filozofija i sociologija odgoja i obrazovanja

Glazbene, likovne i vizualne umjetnosti u odgoju i obrazovanju

Kineziološka paradigma odgoja i obrazovanja

Učitelj i mikropauze u primarnoj edukaciji

Sanda Kolaković Osnovna škola Maria Martinolića, Mali Lošinj Kineziološ...

Perceived Importance of Engaging in Kinesiology Activities in Primary Education According to the Place of Residence

Lorena Škuranec1, Marija Lorger2, Mateja Kunješić Sušilović2 1 Elementary School Lobor, ...

Morfološke značajke – prediktor motoričkih sposobnosti

Manuela Matak, Ivan Prskalo, Marija Lorger Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet ...

Morfološke karakteristike učenika u odnosu na rezidencijalni status u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji

Marko Badrić1, Vladan Pelemiš2, Ivan Prskalo1, Danimir Mandić2, Leona Roca3 1 Sveučilišt...

Eating Disorder Symptoms in Female Sports: Comparison of Rhythmic Gymnasts and Female Handball Players

Josipa Radas, Jasmina Parlov, Rebeka Stojković University of Zagreb, Faculty of Kinesiol...

Povezanost morfoloških karakteristika i motoričke efikasnosti kod učenika primarnog obrazovanja

Marko Miljanović1, Marijana Hraski2, Dubravka Basić-Vidović3 1 Osnovna škola Josipa Jurj...

Učinci programiranog procesa vježbanja na razvoj snage kod djece predškolske dobi

Tihana Posavec1, Marijana Hraski2, Vatroslav Horvat2 1 Dječji vrtić Vrbik, Zagreb 2 Sve...

Analiza online nastave kineziološke metodike za vrijeme pandemije COVID–19

Marko Badrić Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Kineziološka pa...

Analiza kurikuluma tjelesne i zdravstvene kulture u prvom obrazovnom razdoblju primarnog obrazovanja

Leona Roca Osnovna škola Mladost, Lekenik Kineziološka paradigma odgoja...

Motor creativity of five to six year old children

Miran Muhič University of Maribor, Faculty of Education Kinesiological ...

Correlation between Morphological Characteristics and Physical Activity of Female Students at the Faculty of Teacher Education

Ivana Nikolić1, Snježana Mraković1, Marko Kranjčević2 1 University of Zagreb, Faculty of...

Relationship between motor abilities, physical activity, and cardiorespiratory endurance

Ivana Nikolić1, Snježana Mraković1, Tomislav Hublin2 1 University of Zagreb, Faculty of ...

Metodike nastavnih predmeta

Kako učenici razumiju metafore u udžbenicima za prirodu i društvo

Sanja Blagdanić, Zorica Cvetanović, Jelena Lukić Sveučilište u Beogradu, Učiteljski faku...

Kompetencije odgojiteljica u poučavanju folklornih plesnih sadržaja

Jelena Alić1, Srna Jenko Miholić2, Violeta Valjan Vukić2 1 Sveučilište u Zadru, Odjel za...

Metodički pristup interpretaciji basne primjenom procesne drame

Zrinka Vukojević Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Metodike na...

Razlike među udžbenicima iz Matematike i utjecaj njihovih promjena na odabir i način rada učitelja

Ivana Conar Katolička osnovna škola Svete Uršule, Varaždin Metodike nasta...

Kolb’s experiential learning theory and its application in the mathematics teaching in third grade

Maria Petrova Temnikova Trakia University Faculty of Education, Stara Zagora ...

Likovni odgoj i pedagoški rad Milana Matijevića

Miroslav Drljača Sveučilište u Banja Luci, Filozofski fakultet Metodike n...

Pokus u početnoj nastavi prirodoslovlja iz perspektive učitelja primarnog obrazovanja

Alena Letina, Josipa Vošćak Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Me...

Plesni elementi u nastavi Kineziološke kulture u primarnom obrazovanju

Srna Jenko Miholić1, Matea Preradović1, Jelena Alić2 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski...

Ilustrativni materijal u udžbenicima za prirodu i društvo u funkciji predstavljanja povijesnih sadržaja

Jelena Radojičić Sveučilište u Beogradu, Učiteljski fakultet Metodike nas...

Stavovi roditelja o online poučavanju i učenju bioloških sadržaja tijekom epidemioloških mjera

Ines Radanović1, Mirela Sertić Perić1, Slavica Šimić Šašić2 1 Sveučilište u Zagrebu, Pri...

Učenje i proučavanje hrvatskog jezika

Učenje i proučavanje stranih jezika