Skip to main content
Advanced Search
Search Terms
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

92 total results found

Perceived Importance of Engaging in Kinesiology Activities in Primary Education According to the Place of Residence

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Kineziološka paradigma odgoja i obrazov...

Lorena Škuranec1, Marija Lorger2, Mateja Kunješić Sušilović2 1 Elementary School Lobor, Lobor 2 University of Zagreb, Faculty of Teacher Education Kinesiological paradigm in education Number of the paper: 48 Original scientific...

female pupils
učenice
male pupils
učenici
city
grad
village
selo
physical exercise
tjelesno vježbanje

Morfološke značajke – prediktor motoričkih sposobnosti

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Kineziološka paradigma odgoja i obrazov...

Manuela Matak, Ivan Prskalo, Marija Lorger Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Kineziološka paradigma odgoja i obrazovanja Broj rada: 49 Izvorni znanstveni rad Sažetak Relacija morfoloških znač...

dijagnostika
diagnostics
kineziologija
kinesiology
povezanost
connection
predškolska dob djece
preschool-aged children

Morfološke karakteristike učenika u odnosu na rezidencijalni status u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Kineziološka paradigma odgoja i obrazov...

Marko Badrić1, Vladan Pelemiš2, Ivan Prskalo1, Danimir Mandić2, Leona Roca3 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet 2 Sveučilište u Beogradu, Učiteljski fakultet 3 Osnovna škola Mladost, Lekenik Kineziološka paradigma odgoja i ...

antropometrija
anthropometry
kineziologija
kinesiology
morfološki tipovi
morphological types
učenici
students

Eating Disorder Symptoms in Female Sports: Comparison of Rhythmic Gymnasts and Female Handball Players

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Kineziološka paradigma odgoja i obrazov...

Josipa Radas, Jasmina Parlov, Rebeka Stojković University of Zagreb, Faculty of Kinesiology Kinesiological paradigm in education Number of the paper: 51 Preliminary communication Abstract Previous res...

body mass index
indeks tjelesne mase
EAT-26
EAT-26
female athletes
sportašice
leann sport
konvencionalni sportovi
rhythmic gymnastics
ritmička gimnastika

Povezanost morfoloških karakteristika i motoričke efikasnosti kod učenika primarnog obrazovanja

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Kineziološka paradigma odgoja i obrazov...

Marko Miljanović1, Marijana Hraski2, Dubravka Basić-Vidović3 1 Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera, Zagreb 2 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet 3 Osnovna škola Dobriše Cesarića, Zagreb Kineziološka paradigma odgoja i obr...

antropometrijska obilježja
anthropometric characteristics
djeca
children
motoričke sposobnosti
motor abilities
postotak tjelesne masti
body fat percentage

Učinci programiranog procesa vježbanja na razvoj snage kod djece predškolske dobi

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Kineziološka paradigma odgoja i obrazov...

Tihana Posavec1, Marijana Hraski2, Vatroslav Horvat2 1 Dječji vrtić Vrbik, Zagreb 2 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Kineziološka paradigma odgoja i obrazovanja Broj rada: 53 Izvorni znanstveni rad Sa...

tjelesno vježbanje
physical exercise
eksplozivna i repetitivna snaga
explosive and repetitive strength
motorički testovi
motor tests
starija vrtićka skupina
older kindergarten group

Analiza online nastave kineziološke metodike za vrijeme pandemije COVID–19

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Kineziološka paradigma odgoja i obrazov...

Marko Badrić Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Kineziološka paradigma odgoja i obrazovanja Broj rada: 54 Izvorni znanstveni rad Sažetak Cilj ovog istraživanja je ispitati mišljenje studenata  u...

kineziološka metodika
kinesiological methodology
koronavirus
coronavirus
nastava
teaching
online
online
tjelesna i zdravstvena kultura
physical education

Analiza kurikuluma tjelesne i zdravstvene kulture u prvom obrazovnom razdoblju primarnog obrazovanja

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Kineziološka paradigma odgoja i obrazov...

Leona Roca Osnovna škola Mladost, Lekenik Kineziološka paradigma odgoja i obrazovanja Broj rada: 55 Pregledni rad Sažetak Cilj istraživanja je kvalitativnom analizom predmetnih kurikuluma tjelesne i zdr...

komparativna analiza
comparative analysis
kurikulum
curriculum
kineziološka edukacija
physical education
škola
school
učenici
students

Motor creativity of five to six year old children

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Kineziološka paradigma odgoja i obrazov...

Miran Muhič University of Maribor, Faculty of Education Kinesiological paradigm in education Number of the paper: 56 Original scientific paper Abstract Motor talented child is a child who masters rough ...

motor development
motorički razvoj
motor fluency
motorička fluentnost
originality and flexibility
originalnost i fleksibilnost
TCAM
TCAM

Correlation between Morphological Characteristics and Physical Activity of Female Students at the Faculty of Teacher Education

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Kineziološka paradigma odgoja i obrazov...

Ivana Nikolić1, Snježana Mraković1, Marko Kranjčević2 1 University of Zagreb, Faculty of Teacher Education 2 Primary School Grigor Vitez, Sveti Ivan Žabno Kinesiological paradigm in education Number of the paper: 57 Original sc...

Baecke questionnaire
Baeckeov upitnik tjelesne aktivnosti
morphological components
morfološke sastavnice
physical activity
tjelesna aktivnost

Relationship between motor abilities, physical activity, and cardiorespiratory endurance

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Kineziološka paradigma odgoja i obrazov...

Ivana Nikolić1, Snježana Mraković1, Tomislav Hublin2 1 University of Zagreb, Faculty of Teacher Education 2 The Polytechnic of Međimurje Kinesiological paradigm in education Number of the paper: 58 Original scientific paper ...

cardiorespiratory endurance
kardiorespiratorna sposobnost
motor abilities
motoričke sposobnosti
physical activity
tjelesna aktivnost

Stavovi studenata nastavničkih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o online nastavi tijekom pandemije COVID-19

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Tomislava Vidić, Irena Klasnić, Marina Đuranović   Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet  Pedagogija, didaktika i inkluzija u odgoju i obrazovanju Broj rada: 2 Izvorni znanstveni rad Sažetak Počet...

digital platforms
igitalne platforme
higher education institutions
visokoškolske ustanove
hope
nada
professors
profesori
students
studenti

Mješovito poučavanje u praksi: slobodni izvori

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Andrija Kozina Hrvatsko vojno učilište Dr. Franjo Tuđman Pedagogija, didaktika i inkluzija u odgoju i obrazovanju Broj rada: 3 Pregledni rad Sažetak Za vrijeme pandemije koronavirusa širom svijeta traž...

alati za e-obrazovanje
e-learning tools
interaktivni plakati
interactive posters
nesinkronizirano poučavanje
a synchronous teaching
sinkronizirano poučavanje
ynchronized teaching

Mentorski model kao determinanta kvalitete inkluzivnog odgoja i obrazovanja: Testiranje okvira za uspješnu implementaciju u odgojno-obrazovnim institucijama u Hrvatskoj

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Sanja Jurić1 , Ljiljana Najev Čačija1, Nikša Alfirević2 1 Osnovna škola Spinut, Split 2 Sveučilište u Splitu, Ekonomski fakultet Pedagogija, didaktika i inkluzija u odgoju i obrazovanju Broj rada: 4 Prethodno priopćenje ...

inkluzija
inclusion
mentorski model
mentoring model
upravljanje odgojno-obrazovnom ustanovom
management of an educational institution

Što je sve skriveno u kurikulu – diskurs kritičke pedagogije

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Siniša Kušić, Sofija Vrcelj, Kornelija Mrnjaus Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet Pedagogija, didaktika i inkluzija u odgoju i obrazovanju Broj rada: 5 Pregledni rad Sažetak Kurikul, odnosno svi ...

hermeneutika
hermeneutics
kurikulno-kompetencijski pristup
curriculum-competence approach
skrivene poruke
hidden messages

Neprimjerena uključenost roditelja u domaće zadaće – izazov učiteljima primarnog obrazovanja

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Katarina Vanek Datascript Pedagogija, didaktika i inkluzija u odgoju i obrazovanju Broj rada: 6 Stručni rad Sažetak Domaća zadaća prisutna je u obrazovanju diljem svijeta iako su stavovi o pisanju zadać...

obitelj
family
roditelji
parents
suradnja
cooperation
škola
school
učenici
students

Odnos dispozicijskog optimizma, dobi i odabira studija studentica pedagogije i ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Tonća Jukić Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet Pedagogija, didaktika i inkluzija u odgoju i obrazovanju Broj rada: 7           Prethodno priopćenje Sažetak Dispozicijski optimizam kognitivni je ...

fokusne grupe
focus groups
kombinirana metodologija
mixed-methods research
pedagoški djelatnici
pedagogical workers
pozitivna očekivanja
positive expectancies
samoprocjenjivanje
self-assessment

Studiranje tijekom pandemije

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Ivana Visković1, Katarina Šimić2, Tonćo Marušić2 1 Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet 2 Sveučilište u Mostaru, Fakultet prirodoslovno-matematičkih i odgojnih znanosti Pedagogija, didaktika i inkluzija u odgoju i obrazovanju ...

dostupnost
accessibility
institucionalna organizacija nastave na daljinu
nstitutional organization of distance learning
IKT kompetencije
ICT competencies
online nastava
online teaching
studenti RPOO
ECE students
umrežavanje
networking

Summerhill – povodom 100 godina postojanja legendarne škole

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Mile Silov Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Pedagogija, didaktika i inkluzija u odgoju i obrazovanju Broj rada: 9 Pregledni rad Sažetak Škola-internat Summerhill (V. Britanija) je najpoznatij...

A. S. Neill;
alternativna škola
alternative school
100 godina
100 years
Summerhill
škola-internat
boarding school

Percepcija roditelja, odgajatelja i učitelja o spremnosti djeteta za školu

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Siniša Opić1, Tihana Kokanović2, Marina Đuranović1 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet 2 Dječji vrtić Sisak stari, Sisak Pedagogija, didaktika i inkluzija u odgoju i obrazovanju Broj rada: 10 Izvorni znanstveni rad ...

očekivanja
expectation
polazak u školu
start of primary education
prijelaz iz predškolske u osnovnoškolsku ustanovu
transition from kindergarten to primary school
spremnost djeteta
children’s readiness
zrelost djeteta
children’s maturity