Skip to main content

Recently Updated Pages

Analiza kurikula od prvoga do četvrtog razreda osnovne škole za nastavni predmet Njemački jezik u Republici Hrvatskoj s gledišta međukulturne kompetencije

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Učenje i proučavanje stranih jezika

Martina Kramar Grundschule Leoschule Neuss, Neuss Učenje i p(r)oučavanj...

Updated 10 months ago by Valentina Gučec

Differentiation in English language teaching to young learners

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Učenje i proučavanje stranih jezika

Nina Klemen Blatnik Primary School Mengeš, Mengeš Foreign languages edu...

Updated 10 months ago by Valentina Gučec

Upotreba izvora na stranom jeziku na stručnom i specijalističkom studiju

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Učenje i proučavanje stranih jezika

Maja Mikulec Rogić, Mirjana Cibulka, Davorka Rujevčan Veleučilište u Karlovcu ...

Updated 10 months ago by Valentina Gučec

Augmented reality in the educational setting: content and language integrated learning of English and Science

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Učenje i proučavanje stranih jezika

Kristina Cergol, Valentina Gučec University of Zagreb, Faculty of Teacher Education ...

Updated 10 months ago by Valentina Gučec

Anglizismen in deutschen und österreichischen Onlinenachrichten der privaten und öffentlich-rechtlichen Fernsehsender

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Učenje i proučavanje stranih jezika

Ana Aničić1, Damir Velički2 1 Grundschule Pušća, Donja Pušća 2 Fakultät für Lehrerbildu...

Updated 10 months ago by Valentina Gučec

The relationship between shyness, willingness to communicate, and foreign language anxiety

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Učenje i proučavanje stranih jezika

Alenka Mikulec1, Helena Prugovečki2 1 University of Zagreb, Faculty of Teacher Education...

Updated 10 months ago by Valentina Gučec

Odgođeni prijevodi međunarodnih dječjih klasika na hrvatski

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Učenje i proučavanje hrvatskog jezika

Leonarda Pavić, Smiljana Narančić Kovač Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet ...

Updated 10 months ago by Valentina Gučec

Usvojenost značenjske strukture vokabulara studenata učiteljskog studija

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Učenje i proučavanje hrvatskog jezika

Iva Vuljak1, Božica Vuić2 1 Osnovna škola Ivana Kukuljevića, Sisak 2 Sveučilište u Zagr...

Updated 10 months ago by Valentina Gučec

Kamišibaj kao metoda poticanja jezično-komunikacijskih vještina u nižim razredima osnovne škole

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Učenje i proučavanje hrvatskog jezika

Iva Nemec Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Učenje i p(r)oučavan...

Updated 10 months ago by Valentina Gučec

Stavovi roditelja o online poučavanju i učenju bioloških sadržaja tijekom epidemioloških mjera

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Metodike nastavnih predmeta

Ines Radanović1, Mirela Sertić Perić1, Slavica Šimić Šašić2 1 Sveučilište u Zagrebu, Pri...

Updated 10 months ago by Valentina Gučec

Ilustrativni materijal u udžbenicima za prirodu i društvo u funkciji predstavljanja povijesnih sadržaja

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Metodike nastavnih predmeta

Jelena Radojičić Sveučilište u Beogradu, Učiteljski fakultet Metodike nas...

Updated 10 months ago by Valentina Gučec

Plesni elementi u nastavi Kineziološke kulture u primarnom obrazovanju

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Metodike nastavnih predmeta

Srna Jenko Miholić1, Matea Preradović1, Jelena Alić2 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski...

Updated 10 months ago by Valentina Gučec

Pokus u početnoj nastavi prirodoslovlja iz perspektive učitelja primarnog obrazovanja

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Metodike nastavnih predmeta

Alena Letina, Josipa Vošćak Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Me...

Updated 10 months ago by Valentina Gučec

Likovni odgoj i pedagoški rad Milana Matijevića

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Metodike nastavnih predmeta

Miroslav Drljača Sveučilište u Banja Luci, Filozofski fakultet Metodike n...

Updated 10 months ago by Valentina Gučec

Kolb’s experiential learning theory and its application in the mathematics teaching in third grade

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Metodike nastavnih predmeta

Maria Petrova Temnikova Trakia University Faculty of Education, Stara Zagora ...

Updated 10 months ago by Valentina Gučec

Razlike među udžbenicima iz Matematike i utjecaj njihovih promjena na odabir i način rada učitelja

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Metodike nastavnih predmeta

Ivana Conar Katolička osnovna škola Svete Uršule, Varaždin Metodike nasta...

Updated 10 months ago by Valentina Gučec

Metodički pristup interpretaciji basne primjenom procesne drame

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Metodike nastavnih predmeta

Zrinka Vukojević Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Metodike na...

Updated 10 months ago by Valentina Gučec

Kompetencije odgojiteljica u poučavanju folklornih plesnih sadržaja

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Metodike nastavnih predmeta

Jelena Alić1, Srna Jenko Miholić2, Violeta Valjan Vukić2 1 Sveučilište u Zadru, Odjel za...

Updated 10 months ago by Valentina Gučec

Kako učenici razumiju metafore u udžbenicima za prirodu i društvo

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Metodike nastavnih predmeta

Sanja Blagdanić, Zorica Cvetanović, Jelena Lukić Sveučilište u Beogradu, Učiteljski faku...

Updated 10 months ago by Valentina Gučec

Relationship between motor abilities, physical activity, and cardiorespiratory endurance

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Kineziološka paradigma odgoja i obrazov...

Ivana Nikolić1, Snježana Mraković1, Tomislav Hublin2 1 University of Zagreb, Faculty of ...

Updated 10 months ago by Valentina Gučec