Skip to main content

Recently Updated Pages

Osobne i profesionalne kompetencije odgajatelja za igru s djecom

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Tamara Pribišev Beleslin, Marica Travar, Sanja Partalo, Aleksandra Šindić     Sveučiliš...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Od tradicionalne do digitalne pedagoške dokumentacije

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Maja Drvodelić, Marija Livaja Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet ...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Percepcija studenata Učiteljskog fakulteta o obilježjima učiteljske profesije i učitelja kao profesionalca

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Petra Kuntin Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Pedagogija, did...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Domaća zadaća iz perspektive učitelja primarnog obrazovanja

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Andrej Maras Osnovna škola Lotrščak, Zagreb Pedagogija, didaktika i ink...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Iskustvo i značenje komunikacijskih aspekata razredničkog posla kod razrednika/ca srednjih škola Grada Zagreba

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

   Mateja Župančić Elektrostrojarska obrtnička škola, Zagreb Pedagogij...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Okruženje za studiranje i profesionalne kompetencije - percepcija redovitih i izvanrednih studenata DRPOO

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Vlatka Domović, Maja Drvodelić, Monika Pažur Sveučilišite u Zagrebu, Učiteljski fakultet...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Educators' autonomy, competence and relatedness and their job satisfaction

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Petra Gotal1, Daria Tot2 1 Kindergarten Lojtrica, Velika Gorica 2 University of Zagreb,...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Percepcija roditelja, odgajatelja i učitelja o spremnosti djeteta za školu

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Siniša Opić1, Tihana Kokanović2, Marina Đuranović1 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski f...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Summerhill – povodom 100 godina postojanja legendarne škole

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Mile Silov Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Pedagogija, dida...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Studiranje tijekom pandemije

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Ivana Visković1, Katarina Šimić2, Tonćo Marušić2 1 Sveučilište u Splitu, Filozofski faku...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Odnos dispozicijskog optimizma, dobi i odabira studija studentica pedagogije i ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Tonća Jukić Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet Pedagogija, dida...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Neprimjerena uključenost roditelja u domaće zadaće – izazov učiteljima primarnog obrazovanja

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Katarina Vanek Datascript Pedagogija, didaktika i inkluzija u odgoju i ...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Što je sve skriveno u kurikulu – diskurs kritičke pedagogije

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Siniša Kušić, Sofija Vrcelj, Kornelija Mrnjaus Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Children's perception of state of emergency caused by the COVID-19 epidemic

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Vedrana Kuti Kindergarten Osijek, Osijek Pedagogy, didactics and inclusio...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Mentorski model kao determinanta kvalitete inkluzivnog odgoja i obrazovanja: Testiranje okvira za uspješnu implementaciju u odgojno-obrazovnim institucijama u Hrvatskoj

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Sanja Jurić1 , Ljiljana Najev Čačija1, Nikša Alfirević2 1 Osnovna škola Spinut, Split 2...

Updated 1 year ago by Admin

Mješovito poučavanje u praksi: slobodni izvori

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Andrija Kozina Hrvatsko vojno učilište Dr. Franjo Tuđman Pedagogija, d...

Updated 1 year ago by Admin

Stavovi studenata nastavničkih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o online nastavi tijekom pandemije COVID-19

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Tomislava Vidić, Irena Klasnić, Marina Đuranović   Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fak...

Updated 1 year ago by Admin

Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO 2

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2

Suvremene teme u odgoju i obrazovanju – STOO 2In memoriam prof. emer. dr. sc. Milan Matijević...

Updated 1 year ago by Damir

Uvodno slovo

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2

Na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu je, u suradnji sa Zavodom za znanstvenoistraživa...

Updated 1 year ago by Damir