Skip to main content

Recently Updated Pages

Povezanost socio-ekonomskih čimbenika i kvalitete studentske online nastave u uvjetima pandemije na Sveučilištu u Splitu

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Filozofija i sociologija odgoja i obraz...

Renata Relja, Toni Popović, Ela Mandušić Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet ...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Povezanost majčinih metaemocija sa socioemocionalnom prilagodbom djece predškolske dobi

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Edukacijska psihologija i razvojna psih...

Diana Olčar1, Marija Šarić Drnas1, Katarina Blažević2 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljsk...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Reakcije roditelja na negativne emocije djece: uloga roditeljske emocionalne regulacije i samoefikasnosti

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Edukacijska psihologija i razvojna psih...

Ema Petričević1, Marija Marić2 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet 2 Dječji vr...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Igrifikacija u primarnom obrazovanju

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Digitalne obrazovne tehnologije

Ivana Medica Ružić1, Mario Dumančić2 1 Osnovna škola Jože Šurana, Višnjan 2 Sveučilište...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Kakvo je optimalno obrazovanje za rad s bespilotnim zrakoplovima?

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Digitalne obrazovne tehnologije

Josip Stepanić, Jelena Ćosić Lesičar Sveučilište u Zagrebu, Fakultet strojarstva i brodo...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Upravljanje razredom u virtualnoj učionici

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Digitalne obrazovne tehnologije

Daria Kurtić1, Anica Vragović2 1 Agencija za odgoj i obrazovanje 2 III. osnovna škola V...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Uloga obrazovnih društvenih mreža u provođenju nastave Hrvatskog jezika u vrijeme pandemije

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Digitalne obrazovne tehnologije

Ivana Dubovečak Osnovna škola Eugena Kvaternika, Velika Gorica Digitaln...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Primjena informacijsko-komunikacijske tehnologije u procesu učenja i poučavanja u modulu Sestrinska skrb

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Digitalne obrazovne tehnologije

Monika Lovrek Seničić Škola za medicinske sestre Vinogradska, Zagreb Di...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Educational Robots in Primary Education

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Digitalne obrazovne tehnologije

Nikolina Benčak1, Predrag Oreški2 1 Kindergarten Kalnički jaglac, Kalnik 2 University o...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Accessibility of Croatian Public and Private University Websites Home Pages

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Digitalne obrazovne tehnologije

Valentina Kirinić1, Predrag Oreški2 1 University of Zagreb, Faculty of Organization and ...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Uloga digitalne tehnologije u stručnom usavršavanju učitelja

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Digitalne obrazovne tehnologije

Nataša Ljubić Klemše 1. osnovna škola Bjelovar, Bjelovar Digitalne obra...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Teachers’ Implementation of Teaching Strategies in Teaching Different Subjects

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Monika Mithans1, Joca Zurc2, Milena Ivanuš Grmek1 1 University of Maribor, Faculty of Ed...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Prinos pismenosti individualnoj i društvenoj dobrobiti: nejednakosti u svjetskom obzoru

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Vladimir Strugar Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije zna...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Skriveni kurikulum i kultura odgojno-obrazovne ustanove

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Lucija Jančec, Akvilina Čamber Tambolaš, Lidija Vujičić Sveučilište u Rijeci, Učiteljsk...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Percepcija i poznavanje Montessori pedagogije među učiteljima primarnog obrazovanja

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Višnja Rajić, Alena Letina, Sanja Canjek-Androić Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakul...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Samoprocjena kompetentnosti odgojitelja za rad u inkluzivnom vrtiću

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Smiljana Zrilić1, Violeta Valjan Vukić1, Lidija Caktaš2 1 Sveučilište u Zadru, Odjel za ...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Misconceptions of the p-value - let us use new approaches and procedures

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Siniša Opić, Majda Rijavec University of Zagreb, Faculty of Teacher Education ...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Primjena Montessori materijala iz kozmičkog odgoja u nastavi Prirode i društva

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Marija Sablić1, Marija Lesandrić2, Alma Škugor3 1 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera ...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Formativno vrednovanje i dobrobiti njegove primjene

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Lea Car1, Goran Lapat2 1 Američka internacionalna škola, Zagreb 2 Sveučilište u Zagrebu...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Sudjelovanje djece rane i predškolske dobi u kraćim odgojno-obrazovnim programima kao oblicima strukturiranog provođenja slobodnog vremena

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Pedagogija, didaktika i inkluzija u odg...

Monika Pažur Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Pedagogija, di...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec