Skip to main content

Recently Updated Pages

Analiza kurikula od prvoga do četvrtog razreda osnovne škole za nastavni predmet Njemački jezik u Republici Hrvatskoj s gledišta međukulturne kompetencije

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Učenje i proučavanje stranih jezika

Martina Kramar Grundschule Leoschule Neuss, Neuss Učenje i p(r)oučavanj...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Differentiation in English language teaching to young learners

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Učenje i proučavanje stranih jezika

Nina Klemen Blatnik Primary School Mengeš, Mengeš Foreign languages edu...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Upotreba izvora na stranom jeziku na stručnom i specijalističkom studiju

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Učenje i proučavanje stranih jezika

Maja Mikulec Rogić, Mirjana Cibulka, Davorka Rujevčan Veleučilište u Karlovcu ...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Augmented reality in the educational setting: content and language integrated learning of English and Science

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Učenje i proučavanje stranih jezika

Kristina Cergol, Valentina Gučec University of Zagreb, Faculty of Teacher Education ...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Anglizismen in deutschen und österreichischen Onlinenachrichten der privaten und öffentlich-rechtlichen Fernsehsender

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Učenje i proučavanje stranih jezika

Ana Aničić1, Damir Velički2 1 Grundschule Pušća, Donja Pušća 2 Fakultät für Lehrerbildu...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

The relationship between shyness, willingness to communicate, and foreign language anxiety

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Učenje i proučavanje stranih jezika

Alenka Mikulec1, Helena Prugovečki2 1 University of Zagreb, Faculty of Teacher Education...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Odgođeni prijevodi međunarodnih dječjih klasika na hrvatski

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Učenje i proučavanje hrvatskog jezika

Leonarda Pavić, Smiljana Narančić Kovač Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet ...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Usvojenost značenjske strukture vokabulara studenata učiteljskog studija

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Učenje i proučavanje hrvatskog jezika

Iva Vuljak1, Božica Vuić2 1 Osnovna škola Ivana Kukuljevića, Sisak 2 Sveučilište u Zagr...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Kamišibaj kao metoda poticanja jezično-komunikacijskih vještina u nižim razredima osnovne škole

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Učenje i proučavanje hrvatskog jezika

Iva Nemec Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Učenje i p(r)oučavan...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Stavovi roditelja o online poučavanju i učenju bioloških sadržaja tijekom epidemioloških mjera

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Metodike nastavnih predmeta

Ines Radanović1, Mirela Sertić Perić1, Slavica Šimić Šašić2 1 Sveučilište u Zagrebu, Pri...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Ilustrativni materijal u udžbenicima za prirodu i društvo u funkciji predstavljanja povijesnih sadržaja

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Metodike nastavnih predmeta

Jelena Radojičić Sveučilište u Beogradu, Učiteljski fakultet Metodike nas...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Plesni elementi u nastavi Kineziološke kulture u primarnom obrazovanju

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Metodike nastavnih predmeta

Srna Jenko Miholić1, Matea Preradović1, Jelena Alić2 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Pokus u početnoj nastavi prirodoslovlja iz perspektive učitelja primarnog obrazovanja

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Metodike nastavnih predmeta

Alena Letina, Josipa Vošćak Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Me...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Likovni odgoj i pedagoški rad Milana Matijevića

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Metodike nastavnih predmeta

Miroslav Drljača Sveučilište u Banja Luci, Filozofski fakultet Metodike n...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Kolb’s experiential learning theory and its application in the mathematics teaching in third grade

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Metodike nastavnih predmeta

Maria Petrova Temnikova Trakia University Faculty of Education, Stara Zagora ...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Razlike među udžbenicima iz Matematike i utjecaj njihovih promjena na odabir i način rada učitelja

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Metodike nastavnih predmeta

Ivana Conar Katolička osnovna škola Svete Uršule, Varaždin Metodike nasta...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Metodički pristup interpretaciji basne primjenom procesne drame

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Metodike nastavnih predmeta

Zrinka Vukojević Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Metodike na...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Kompetencije odgojiteljica u poučavanju folklornih plesnih sadržaja

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Metodike nastavnih predmeta

Jelena Alić1, Srna Jenko Miholić2, Violeta Valjan Vukić2 1 Sveučilište u Zadru, Odjel za...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Kako učenici razumiju metafore u udžbenicima za prirodu i društvo

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Metodike nastavnih predmeta

Sanja Blagdanić, Zorica Cvetanović, Jelena Lukić Sveučilište u Beogradu, Učiteljski faku...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec

Relationship between motor abilities, physical activity, and cardiorespiratory endurance

ZBORNIK/BOOK OF PROCEEDINGS STOO2 Kineziološka paradigma odgoja i obrazov...

Ivana Nikolić1, Snježana Mraković1, Tomislav Hublin2 1 University of Zagreb, Faculty of ...

Updated 1 year ago by Valentina Gučec