Skip to main content

Kineziološka paradigma odgoja i obrazovanja

Učitelj i mikropauze u primarnoj edukaciji

Sanda Kolaković Osnovna škola Maria Martinolića, Mali Lošinj Kineziološ...

Perceived Importance of Engaging in Kinesiology Activities in Primary Education According to the Place of Residence

Lorena Škuranec1, Marija Lorger2, Mateja Kunješić Sušilović2 1 Elementary School Lobor, ...

Morfološke značajke – prediktor motoričkih sposobnosti

Manuela Matak, Ivan Prskalo, Marija Lorger Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet ...

Morfološke karakteristike učenika u odnosu na rezidencijalni status u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji

Marko Badrić1, Vladan Pelemiš2, Ivan Prskalo1, Danimir Mandić2, Leona Roca3 1 Sveučilišt...

Eating Disorder Symptoms in Female Sports: Comparison of Rhythmic Gymnasts and Female Handball Players

Josipa Radas, Jasmina Parlov, Rebeka Stojković University of Zagreb, Faculty of Kinesiol...

Povezanost morfoloških karakteristika i motoričke efikasnosti kod učenika primarnog obrazovanja

Marko Miljanović1, Marijana Hraski2, Dubravka Basić-Vidović3 1 Osnovna škola Josipa Jurj...

Učinci programiranog procesa vježbanja na razvoj snage kod djece predškolske dobi

Tihana Posavec1, Marijana Hraski2, Vatroslav Horvat2 1 Dječji vrtić Vrbik, Zagreb 2 Sve...

Analiza online nastave kineziološke metodike za vrijeme pandemije COVID–19

Marko Badrić Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Kineziološka pa...

Analiza kurikuluma tjelesne i zdravstvene kulture u prvom obrazovnom razdoblju primarnog obrazovanja

Leona Roca Osnovna škola Mladost, Lekenik Kineziološka paradigma odgoja...

Motor creativity of five to six year old children

Miran Muhič University of Maribor, Faculty of Education Kinesiological ...

Correlation between Morphological Characteristics and Physical Activity of Female Students at the Faculty of Teacher Education

Ivana Nikolić1, Snježana Mraković1, Marko Kranjčević2 1 University of Zagreb, Faculty of...

Relationship between motor abilities, physical activity, and cardiorespiratory endurance

Ivana Nikolić1, Snježana Mraković1, Tomislav Hublin2 1 University of Zagreb, Faculty of ...