Skip to main content

Pedagogija, didaktika i inkluzija u odgoju i obrazovanju

Children's perception of state of emergency caused by the COVID-19 epidemic

Vedrana Kuti Kindergarten Osijek, Osijek Pedagogy, didactics and inclusio...

Stavovi studenata nastavničkih fakulteta Sveučilišta u Zagrebu o online nastavi tijekom pandemije COVID-19

Tomislava Vidić, Irena Klasnić, Marina Đuranović   Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fak...

Mješovito poučavanje u praksi: slobodni izvori

Andrija Kozina Hrvatsko vojno učilište Dr. Franjo Tuđman Pedagogija, d...

Mentorski model kao determinanta kvalitete inkluzivnog odgoja i obrazovanja: Testiranje okvira za uspješnu implementaciju u odgojno-obrazovnim institucijama u Hrvatskoj

Sanja Jurić1 , Ljiljana Najev Čačija1, Nikša Alfirević2 1 Osnovna škola Spinut, Split 2...

Što je sve skriveno u kurikulu – diskurs kritičke pedagogije

Siniša Kušić, Sofija Vrcelj, Kornelija Mrnjaus Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet...

Neprimjerena uključenost roditelja u domaće zadaće – izazov učiteljima primarnog obrazovanja

Katarina Vanek Datascript Pedagogija, didaktika i inkluzija u odgoju i ...

Odnos dispozicijskog optimizma, dobi i odabira studija studentica pedagogije i ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja

Tonća Jukić Sveučilište u Splitu, Filozofski fakultet Pedagogija, dida...

Studiranje tijekom pandemije

Ivana Visković1, Katarina Šimić2, Tonćo Marušić2 1 Sveučilište u Splitu, Filozofski faku...

Summerhill – povodom 100 godina postojanja legendarne škole

Mile Silov Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Pedagogija, dida...

Percepcija roditelja, odgajatelja i učitelja o spremnosti djeteta za školu

Siniša Opić1, Tihana Kokanović2, Marina Đuranović1 1 Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski f...

Educators' autonomy, competence and relatedness and their job satisfaction

Petra Gotal1, Daria Tot2 1 Kindergarten Lojtrica, Velika Gorica 2 University of Zagreb,...

Okruženje za studiranje i profesionalne kompetencije - percepcija redovitih i izvanrednih studenata DRPOO

Vlatka Domović, Maja Drvodelić, Monika Pažur Sveučilišite u Zagrebu, Učiteljski fakultet...

Iskustvo i značenje komunikacijskih aspekata razredničkog posla kod razrednika/ca srednjih škola Grada Zagreba

   Mateja Župančić Elektrostrojarska obrtnička škola, Zagreb Pedagogij...

Domaća zadaća iz perspektive učitelja primarnog obrazovanja

Andrej Maras Osnovna škola Lotrščak, Zagreb Pedagogija, didaktika i ink...

Percepcija studenata Učiteljskog fakulteta o obilježjima učiteljske profesije i učitelja kao profesionalca

Petra Kuntin Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Pedagogija, did...

Od tradicionalne do digitalne pedagoške dokumentacije

Maja Drvodelić, Marija Livaja Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet ...

Osobne i profesionalne kompetencije odgajatelja za igru s djecom

Tamara Pribišev Beleslin, Marica Travar, Sanja Partalo, Aleksandra Šindić     Sveučiliš...

Sudjelovanje djece rane i predškolske dobi u kraćim odgojno-obrazovnim programima kao oblicima strukturiranog provođenja slobodnog vremena

Monika Pažur Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakultet Pedagogija, di...

Formativno vrednovanje i dobrobiti njegove primjene

Lea Car1, Goran Lapat2 1 Američka internacionalna škola, Zagreb 2 Sveučilište u Zagrebu...

Primjena Montessori materijala iz kozmičkog odgoja u nastavi Prirode i društva

Marija Sablić1, Marija Lesandrić2, Alma Škugor3 1 Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera ...

Misconceptions of the p-value - let us use new approaches and procedures

Siniša Opić, Majda Rijavec University of Zagreb, Faculty of Teacher Education ...

Samoprocjena kompetentnosti odgojitelja za rad u inkluzivnom vrtiću

Smiljana Zrilić1, Violeta Valjan Vukić1, Lidija Caktaš2 1 Sveučilište u Zadru, Odjel za ...

Percepcija i poznavanje Montessori pedagogije među učiteljima primarnog obrazovanja

Višnja Rajić, Alena Letina, Sanja Canjek-Androić Sveučilište u Zagrebu, Učiteljski fakul...

Skriveni kurikulum i kultura odgojno-obrazovne ustanove

Lucija Jančec, Akvilina Čamber Tambolaš, Lidija Vujičić Sveučilište u Rijeci, Učiteljsk...

Prinos pismenosti individualnoj i društvenoj dobrobiti: nejednakosti u svjetskom obzoru

Vladimir Strugar Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad Hrvatske akademije zna...

Teachers’ Implementation of Teaching Strategies in Teaching Different Subjects

Monika Mithans1, Joca Zurc2, Milena Ivanuš Grmek1 1 University of Maribor, Faculty of Ed...